CERTIFICIRANJA

SFG StrongFirst Kettlebell Certificiranje

27. - 29. rujan 2024. Rijeka, Hrvatska

StrongFirst Kettlebell Certificiranje je jedna od najkvalitetnijih kettlebell edukacija na svijetu koja je postavila visoke standarde za trenere koji koriste girju. Svi treneri koji se u Hrvatskoj smatraju autoritetima na području kettlebell treninga su prošli kroz StrongFirst Kettlebell Certificiranje.